Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

De Schuilhof


Kennis maken met het geloof

Een Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting. Een Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God. 

Kernpunten

  • Wie is Jezus?  Waarom stierf Jezus aan het kruis?  Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? De bijbel lezen: hoe en waarom? 
  • Waarom en hoe kan ik bidden? Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?  Hoe leidt God ons? Kan God ook vandaag mensen genezen? Wat heeft de kerk er mee te maken? 

Voor wie is een Alpha-cursus?

Alpha is voor iedereen!

  • voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof 
  • voor mensen die pas christen zijn geworden 
  • voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Meer informatie?

Veel mensen hebben God leren kennen tijdens de Alpha bijeenkomsten en zich daarna gevoegd bij onze of een andere gemeente. De Schuilhof werkt mee aan Alpha: een gelegenheid voor jong en oud om in ongeveer 10 weken (hernieuwd) kennis te maken met het christelijk geloof, daarbij anderen te ontmoeten, naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en om te ervaren dat veel mensen vaak met dezelfde levensvragen zitten. 

Bijeenkomsten beginnen altijd met een heerlijke maaltijd, die liefdevol wordt gekookt door diverse leden van de deelnemende kerken. Informeel wordt er gezellig gekletst en gegeten. Daarna volgt de inleiding over het onderwerp van de avond door een spreker. Bij een kop koffie wordt vervolgens in kleine groepen doorgepraat over het onderwerp van de avond. Een bijeenkomst duurt meestal van 19.00 tot 22.00 uur. 

Een mogelijkheid, waar nog niet zoveel gebruik van wordt gemaakt door leden van onze gemeente, is het uitnodigen van en het meegaan met belangstellende buren, kennissen, vrienden en/of familieleden, om zo de drempel te verlagen. We bevelen dit wel van harte aan.

Deelnemers worden gestimuleerd één of meerdere kerkdiensten bij te wonen, om zo de sfeer in de kerk te proeven en iets te ervaren van de warmte van de gemeenschap van de kerk. 

De bijeenkomsten en het materiaal zijn kosteloos. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de maaltijden en ook voor het weekend wordt een bijdrage gevraagd. Echter, financiën mogen nooit een reden zijn om niet deel te nemen aan Alpha: iedereen is WELKOM!  

Open Avond

Kom vrijblijvend naar onze informatiebijeenkomst op donderdag 10 januari 2019 om 20.00 uur in 'De Huiskamer', Duifkruid 5 (gebouw Kruidenborg). Tijdens deze avond informeren we u uitgebreid over de Alpha, waarna u kunt besluiten of u wilt deelnemen.

Niet in de gelegenheid de Open Avond bij te wonen?

De Alpha-avonden verlopen allemaal volgens een vast schema: om 19.00 uur beginnen we met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt er een inleiding op het onderwerp van de avond dat vervolgens in vaste, kleine gespreksgroepen wordt besproken. We eindigen om 21.45 uur.

Onze ervaring is dat de Alpha vooral gezellig is en er vaak bijzondere, nieuwe vriendschappen ontstaan. We eten samen en maken vrijblijvend kennis met het christelijke geloof: “Is er meer? Waar leef ik eigenlijk voor?”. Samen gaan we op zoek naar een antwoord.

Data

De overige data zijn: 17, 24 en 31 januari, 7, 14 en 21 februari, 14, 21 en 28 maart, 4 en 11 april. Op 8 en 9 maart zijn we een kort weekend met elkaar op een externe locatie.

Kosten

De bijeenkomsten en het materiaal zijn kosteloos. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de maaltijden en ook voor het weekend wordt een bijdrage gevraagd. Echter, financiën mogen nooit een reden zijn om niet deel te nemen aan Alpha: iedereen is WELKOM!

Overige informatie

  • De Alphacursus wordt in Zeewolde georganiseerd in samenwerking met de PGZ, GKV, EGZ en de Christengemeente Zeewolde.
  • Voor mensen die minder mobiel zijn, bieden we de mogelijkheid om gehaald en weer thuisgebracht te worden.                                                   

Wilt u meer weten over de alphacursus, bezoek dan de website:
  Informatie over de alfpha cursus.